Álom és valóság (novella)

Még csak pocaklakó voltam, így nyilván nem láttam és nem hallottam semmit, de a szüleim olyan sokszor és olyan részletesen elmesélték azt a bizonyos pár őszi napot, hogy szinte látom magam előtt a történteket.

Édesapám órás és ékszerész volt. Édesanyámmal és nővéremmel – aki akkor még nem volt két éves – egy üzlethelységhez tartozó helyiségben éltek már jó pár hónapja, mert szép nagy házukat államosították. Az lett a falu óvodája. Szóval az üzlethez tartozó szobában laktak, és még örültek is, hogy legalább azt meghagyták, és nem vitték el őket sehova.

Apám szorgosan dolgozott, javította az órákat, anyám rendezte a háztartást, nevelgette a tesómat, és kisebb- nagyobb varrást, átalakítást, foltozást vállalt. Szűkösen éltek, minden fillért élére állítottak, mert azt tervezték, hogy a faluban vesznek egy kis kertes házat.

Egy szomorkás, őszi napon, épp egy kakukkos órával bíbelődött apám, amikor beállított Józsi, a falu párttitkára. Kicsit zavartan, téblábolt az ajtóban, lekapta a kalapját, majd a kabátzsebéből elővett egy újságpapírba csomagolt ébresztőórát.

-        Jó napot kívánok Józsi. Jöjjön közelebb! Miben segíthetek?

-        Jó napot – lépett bátortalanul közelebb a pulthoz. – Ezt az órát hoztam. Nézze már meg mester úr, szerintem nagyon késik!

-        Mi az a „nagyon késik”?

-        Hát naponta úgy 5-10 percet.

-        Ugyan már! Az egy ébresztőóránál semmi! De nézze csak! Itt a hátulján van ez a kis bütyök. Ha ezt a + felé húzza, akkor kicsit sietni fog, ha a – felé húzza akkor késni. Most kicsit állítottam rajta, de ha ezek után is késik, akkor jöjjön vissza pár nap múlva!

-        Köszönöm. Mivel tartozok?

-        Ugyan már! Ezért? Semmivel.

-        Akkor még egyszer köszönöm. Jut eszembe Mester! – mondta Józsi, míg módszeresen csomagolgatta vissza az órát, amiről le sem vette a tekintetét – Képzelje, magával álmodtam az éjszaka!

-        Mit nem mond? – nevetett apám – Aztán mit csináltunk?

-        Azt álmodtam, hogy éjfélkor bejöttek ide magához, mindent összeszedtek és minden mozdíthatót elvittek.

-        Na, jó hogy csak álmodta. Mert az üzletem és a szerszámaim nélkül nagy bajban lennénk. Az asszonyt és másfél gyereket kell eltartanom.

-        Hát akkor én megyek is … Jó éjszakát mester!

-        Isten vele, Józsi!

Apám ismét kezébe vette a kakukkos órát, keményen a munkára akart gondolni, de Józsi szavait nem tudta elhessegetni. Állandóan az hallotta: „éjfélkor bejöttek ide magához, mindent összeszedtek …”. Ha még soha nem hallottam volna ilyesmiről …, ha nem vették volna el a házamat …, ha nem csinálták volna a TSZ-eket …talán csak nevetnék az egészen. De így … Miért jött ide ez a jóravaló ember?

Aznap már nem ment a munka, azt már elvitte az ördög.

Anyám, kötényben, könyékig feltűrt blúzban, a teknő forró gőze fölé hajolva, mosott. Fejét néha idegesen megrázta, mert huncut, göndör hajfürtjei állandóa kibújtak a fejkendő alól, a szemébe. Észre sem vette, hogy apám már egy ideje nem dolgozik, hanem idegesen jár fel s  alá, a csöpp szobában.

-        Lénikém! – szólt halkan a feleségéhez, aki persze nem hallotta. Lénikém! – szólt hangosabban.

-        Mi van? Fontos? – de fel sem nézett, dörzsölte tovább az aprócska ruhákat.

-        Igen, azt hiszem fontos.

-        Egy óra múlva kész vagyok, nem ér rá addig?

-        Lénikém! Kérlek! Muszáj róla beszélnünk! Most! Gyere, üljünk le egy kis időre! – és odanyújtott egy törölközőt.

Anyám kelletlenül, de megfogta, megtörölte vele a kezét és izzadt homlokát, eltűrte a fejkendő alá a haját és leült párja mellé.

Apa elmesélte, mi történ alig egy órával ezelőtt. No és persze a vele kapcsolatos gondolatait, félelmeit. Aztán hosszasan hallgattak. Nem volt könnyű annakidején jó döntést hozni. Csak várjanak? Pakoljanak össze és menjenek el valahova, jó messzire? Vagy ne foglakozzanak az egésszel?

Biztonság! Ez a legfontosabb. Életben és talpon maradni. Gyermekeket felnevelni. Vesszen az üzlet, vesszen az áru, de éljen a család, hisz „az az igazán gazdag ember, akinek akkor is futnak a karjaiba  a gyerekei, amikor a keze üres”.

Döntöttek. Elővették a nagy bőröndjeiket, és szépen, módszeresen, mindent bepakoltak: órákat, ékszereket, nippeket, fa és fém feszületeket, szemüvegeket. Mégis csak jobb, ha ők teszik, mintha idegenek feldúlják az egész lakást, és összevissza törnek, zúznak. Közben ott motoszkált a kétely: vajon ez a megoldás megfelelő lesz-e neki?

Összeszorult a torokkal, könnyeikkel küszködve tették a dolgukat. Ilyenkor szónak helye nincs.

Ez a béketűrő fájdalom, mely magába zárkózik, nincs hangja, de nem néma, csak fül, vagy szív kell hozzá, hogy valaki észlelje.

Tíz óra felé minden a helyére került. Kimerülten roskadtak le.

Nővérem már rég aludt. Szüleim ott kuporogtak felöltözve az ágy szélén, előttük a három nagy becsomagolt bőrönd. Minden benne volt, a kis üzlet egész készlete, csak a szerszámok és a javításra váró órák nem. Már 11 óra volt. Aztán hallották, hogy az egyik óra a féltizenkettőt üti. A csendet anyám törte meg.

-        Talán nem is jönnek. Hiszen Józsi csak az álmáról beszélt. Ha meg tényleg ide akarnának jönni, hogy mindent elvigyenek, akkor miért jelentené be? Ez képtelenség! Ne haragudj, de én nem bírom tovább, lefekszek.

-        Jó, de csak ruhástól dőlj le egy kicsit! Vagy várj csak! Kintről hangokat hallok. Te nem hallod?

És valóban. Pár másodperc múlva, dörömböltek az ajtón. Négy férfi lépett be. Az egyiknek puska is lógott a vállán. Illedelmesen köszöntek, majd elmondták jövetelük célját.

A Magyar Népköztársaság nevében …!

A Magyar Népköztársaság nevében négy férfi … Elől a szószóló, hátul a puskás és Józsi. Józsi lehajtott fejjel, kezében az agyonnyűtt, százéves kalapja, két kezével a karimáját morzsolgatta.

-        Mester úr! A Magyar Népköztársaság nevében lefoglaljuk az üzlet valamennyi  tárgyát és áruját! Van valami ellenvetése?

-        Nincs. Már összekészítettünk mindent. Ezekben van az üzlet egész készlete.

-        Csak ennyi? És pulton az a sok óra?

-        Azok nem az enyémek. Azok csak javításra vannak itt.

-        És a szerszámok?

-        Azt könyörgöm ne vigyék el! Anélkül nem tudok dolgozni. Mivel javítsam meg a sok munkásember elromlott óráját, ha azt elviszik. Ilyen aprócska kalapács, vagy fogó úgy sem kell másnak.

-        Ez tényleg így van – szólalt meg halkan a még mindig lehajtott fejű Józsi.

-        Rendben. Akkor tehát van ez a három bőrönd. Már csak egy dolgot kérnénk Mester úr! Ezt írja alá – és apám orra alá dugtak egy gyűrött, kézzel írt pársoros lapot.

Apám elolvasta, elsápadt, majd szó nélkül átnyújtotta anyámnak. Anyám már vette a nagy levegőt, hogy megszólaljon, talán le is ordította volna a fejüket, de apám a vállára tette a kezét és csöndre intette.

-        Na, most akkor aláírja vagy nem? – ordított fel türelmetlenül hátulról a puskás.

-        Igen. Hol írjam alá?

-        Itt – mondta keményen, majd elővett egy tintaceruzát, megnyalta és átnyújtotta.

Apám megfogta ceruzát, és aláírásával hitelesítette, hogy azon az éjszakán, a Magyar Népköztársaság nevében eljáró XY-nak AJÁNDÉKBA átadta az üzlet egész készletét. A férfi kicsit megnyugodva összehajtogatta a papírt és berakta a belső zsebébe. Fogták a bőröndöket és elindultak kifelé.

-        Hát akkor most végeztünk is. További jó munkát Mester!

-        Jóéjszakát! – mondta a távozóknak apám – Szép álmokat Józsi!

Pár héttel később, jött a Tanácstól az újabb értesítés, hogy egy bizonyos Határozat alapján, tíz napon belül, el kell hagyniuk az üzlet épületét. Számukra megfelelő műhelyről és lakhatásról majd ők gondoskodnak.  … de ez már egy másik történet.

 

 

 

Cimkék: